pink pamphlet. local shop. (formerly närproducerat.)
welcome to the smallest record label / record shop in the world.

news          releases/shop           events               about               links

 

pink pamphlet recordings & experimental arts is an independent record label promoting new music, operated by composer and musician adrian knight. the main focus is on producing genuine, small and affordable editions, using materials at hand. the music on pink pamphlet releases is across the board experimental music from composers, performers, sound artists. we live in very exciting times with regard to what's happening in the new music scene right now and today's artists experience the possibility of doing something more than ever, even if you don't find it at first. all pp releases are hand and home made and very affordable.

 

> what people have said:

"Dessutom är vi som vanligt förtjusta i de plastgula blippljuden från mexikanen Juan Garcia Esquivel och den nyare studsmatematiken i musiken av Magnus Bunnskog utgiven på den lilla tappra etiketten Pink Pamphlet som sköts med hängivenhet av Adrian Knight."

(Kjell Alinge, Eldorado)


"This [Singing Åke] is a kind of vocal remake of ”Les Objets Obscurs”. It's funny and impressive in the same time. A short version that picks the cherries of the sundae. Thanks for the attention Magnus!"

(Åke Parmerud, www.parmerud.com)


*Produkten vittnar om ett helhetstänkande – som sätter musiken i centrum... Ytterligare fem-sex skivor ligger i stöpsleven hos Pink Pamphlet...Huvudsakligen rör det sig om unga musiker och tonsättare från Stockholm för vilka etiketten säkerligen kommer att spela en viktig roll, inte endast som dokumentation utan också konkrekt i formulerandet av konstnärliga ståndpunkter...

"Den mångsidige Magnus Bunnskog är företrädd med en elektroakustisk skiva. Han inleder med Singing Åke, en cover på Åke Parmeruds elektroakustiska Les objets obscures, som Bunnskog tolkat enbart med sin egen röst. Idén är lika genial som rolig och även om det knappast var tanken ser jag en gest i form av ett utsträckt långfinger åt allehanda remix-projekt av "klassikerna"...

"Sviten Indentations [Victor Lisinski] känns som ett estetiskt helgjutet statement...

"Skivan [Utposter EP]...känns enhetlig där Lakatos rör sig kring minimalism och vemodig mollanstruken harmonik...

"Den råa och oborstade klangen präglar i högsta grad Christopher Cerrones album...Klangerna andas en direkthet, oavsett om det rör sig om vindens lek i klockor eller atmosfäriska pianoimprovisationer med överliggande klanger. Det finns något slyngelaktigt "casual" över hela produktionen samtidigt som det uppstår en märklig vardagspoesi i mötet mellan det ögonblickliga och strukturen...

"På Ricky Bruch Album presenteras fem stycken av huvudsakligen elektroniskt genererade ljud. Anslaget är det lågmälda... Styckena har något riktningslöst och "generativt" över sig, men trots att de är förhållandevis långa slås jag av precisonen i det formella förloppet. Denna precision, distinkta klangkaraktär och känsla för balans präglar inte minst titelspåret på Knights andra skiva Världens Undergång, med sina 25 minuter det längsta stycket. De övriga...kännetecknas...av en fin känsla för både valörer och puls...Pianot spelar en central roll med sparsamt utplacerade ackord och toner, där klangerna, tystnaden och tidsförloppet artikuleras av små väl avvägda doser elektronik...Trots att han [Knight] uppenbarligen är mycket produktiv känns inget av detta som vare sig stilövningar eller verk som har något ofärdigt över sig."

(Andreas Engström, Nutida Musik 3/2010)